هم نهين چاهتي هماري خون مين اس ڪا خون شامل هو جس پر قرضه واجب هو